animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Sestanek upravnega odbora UNIAPAC Europe

Dne 28.11.2014 je v Budimpešti potekal sestanek UO UNIAPAC EU, ki sta se ga kot predstavnika ZKPS udeležila predsednik, dr. Drago Rudel in tajnica, mag. Neja Brenčič. Potekal je kraju Estergom, 60 km iz Budimpešte na slovasko-madžarski meji. Tam je sedeš madžarske nadškofije, kraj pa ima tretjo največjo baziliko na svetu (večji sta v Vatikanu in Londonu).

Sestanek UO evropskega dela UNIAPAC International (UNIAPAC EU) je bil pomemben zaradi oblikovanja programa dela za naslednje 4 leta ter zaradi volitev tudi novega predsednika in dva od štirih podpredsednikov. Dosedanji predsednik, Burkhart Leffert, je presednikove naloge predal  Italijanu, Franco Navi, upokojenemu poslovnežu iz Milana. Nova podpredsednika sta postala Janos Czebfalvi iz Madžarske ter Stephan Werhahn iz Nemčije (vnuk Konrada Adenauerja).

Novi predsednik je predstavil naslednji program dela:

  • aktivnosti za večjo zaposljivost mladih
  • prizadevati se za načrtno edukacijo v poslovnih šolah za etične vrednote v poslovnem svetu
  • še močneje povezati članice UNIAPAC-a
  • vključiti anglosaksonske in skandinavske države v UNIAPAC
  • povečati vidnost UNIAPACa v evropskem prostoru

Predstavniki članic UNIAPAC so poročali o delu v svojih državah. Slovenska predstavnika sta poročala o uspešno izvedenem mednardnem simpoziju »Evropa prihodnosti med uspešnostjo in odgovornostjo« dne 3.10.2014 v Državnem svetu RS v Ljubljani. Predstavila pa sta tudi program dela v 2015 v sodelovanju s fundacijo Konrad Adenauer Stiftung.

Na duh srečanja članov UO UNIAPAC EU je močno vplival govor papeža Frančiška v Evropskem parlamentu (25.11.2014), kjer je poudarjal pomen ekonomskega razvoja ob upoštevanju človeškega dostojanstva in narave. Papež je povdaril prav to, za kar si prizadeva UNIAPAC skozi promocijo družbene odgovornosti krščanskih poslovnežev (knjigo "Dobiček vrednot", ki so jo na temo družbene odgovornosti pripravile članice UNIAPAC, je v prevodu izdala Družina). UNIAPAC bo zato nadaljeval sodelovanje s Papeško komisijo Pravičnost in mir ter Komisija škofovskih konferenc EU. S svojim strateškim odborom (think tankom) se bo še naprej odzival na dileme razvoja EU in vloge krščanskih poslovnežev (knjiga "Vloga krščanskega poslovneža v Evropi prihodnosti" je izšla pri Družini) z nadaljevanjem serije mnenjskih dokumentov (dosegljivi na www.uniapac.org).

Kot zanimivost naj še povem, da je predsednik UNIAPAC International, Jose-Maria Simone, ki je bil prisoten na sestanku evropskega dela UNIAPAC, pisal pismo papežu, ki vedno poudarja potrebo po inovativnosti in kreativnosti pri delu ter "Delati moram za revne, za delavce!". Predsednik UNIAPAC mu je pisal kot "delavec, ki ustvarja delovna mesta in je pri tem ustvarjalec". Odgovor je dobil v mesecu dni, iz pisma pa je razvidno, da je papež sprejel takšno razumevanje vloge delodajalca, ki naj bi jih v prihodnje vključeval v pojem »delavec«.
Udeleženci so se dogovorili za naslednji sestanek UO UNIAPAC EU, ki bo v času svetovne razstave Expo 2015 v Milanu in bo povezana s tridnevnim kongresom italijanskega združenja krščanskih poslovnežev UCID v dneh od 10.-14. junija 2015 z naslovom "Lačni vrednot - Hungry for values".

Burkhart Leffert, Jose-Marija Simone, Stephan Werhahn, Franco Nava, p. Eduardo Herr

Na sliki z leve proti desni: Burkhart Leffert (dosedanji predsednik UNIAPAC EU), Jose-Maria Simone (aktualni predsednik UNIAPAC International), Stephan Werhahn (podpredsednik), Franco Nava (novi predsednik, Janos Czebfalvi (podpredsednik) ter p.Eduardo Herr (duhovni asistent UNIAPAC EU).

Neja Brenčič

Tajnica ZKPS, mag. Neja Brenčič in njen soprog, Matic Brenčič, v pogovoru z dosedanjim predsednikom UNIAPAC EU g. Burkhartom Leffertom.