animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Povabilo na mednarodni simpozij 6. okt. 2016 v Državnem svetu RS o vlogi državljanov v civilni družbi

Spoštovani!

Vabim vas, da se udeležite mednarodnega simpozija »Državljani in demokracija v post socialističnih/komunističnih državah«, ki je eden izmed dogodkov ob praznovanju 25 let samostojnosti Slovenije. Namen simpozija je prispevati h krepitvi vloge državljanov in civilne družbe v Sloveniji, njegov cilj pa krepiti razumevanje stanja demokracije in državljanske udeležbe (participacije) po 25-tih letih demokracije v post-socialističnih/komunističnih državah. Več o izhodiščih in ciljih simpozija si lahko preberete v nadaljevanju na drugi strani.

Organizatorji simpozija so:

  • Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije
  • Fundacija Konrad Adenauer Stiftung
  • Socialna akademija
  • Časnik.Si – spletni časnik
  • Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka
  • Društvo Fokus 2031
  • Društvo Slovenski katoliški izobraženci

Na podlagi rezultatov simpozija želimo začrtati potrebne aktivnosti za večjo in odgovornejšo družbeno participacijo državljanov v civilni družbi in pri ključnih državnih odločitvah. Simpozij je nadgradnja petih tematsko obarvanih dogodkov v okviru Socialnega tedna 2016 .

Pričakujemo okoli 50 povabljenih udeležencev iz Slovenije in tujine. Dogodek bo medijsko podprt tako v slovenskem kakor tudi v mednarodnem prostoru.

Preliminarni program simpozija je predstavljen v nadaljevanju.

Prosimo vas, da nam v primeru, da se boste simpozija udeležili, potrdite svojo udeležbo na: info@zkps.si in nam zaradi poenostavitve varnostnih ukrepov ob vstopu v Državni svet sporočite:

  • vaš ime in priimek
  • naslov bivališča, kot je naveden v osebnem dokumentu, s katerim se boste identificirali
  • številko osebnega dokumenta

Dodatne informacije dobite na tel. 041-685-914.

Vabljeni!

dr. Drago Rudel

član Organizacijskega odbora

 

Več o simpoziju: