animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Predbožično VIP srečanje akterjev v civilni družbi

Ob zaključku delovnega leta smo Socialna akademija (SAK), Časnik.si, civilna pobuda »Prebudimo Slovenijo« in naše Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) dne 14.12.2018 v prostorih Galerije Družina v Ljubljani organizirali že tradicionalno VIP srečanje. Namenjeno je bilo pregledu opravljenega dela v organizacijah organizatorjev ter srečanju in mreženju akterjev v civilni družbi.

Srečanje je z nagovorom odprl Janko Korošec (SAK), ki je srečanje tudi moderiral. V krajših nagovorih so opravljeno delo povzeli predstavniki posameznih organizacij: Matej Cepin (SAK), Jože Mlakar za »Prebudimo Slovenijo«, Igor Podbrežnik za Časnik.si ter Drago Rudel za ZKPS.

Kot predsednik ZKPS sem med opravljenim delom izpostavil pomen sodelovanja ZKPS z drugimi programsko sorodnimi organizacijami civilne družbe v Sloveniji, med katerimi je predvsem SAK. Ta s svojimi aktivnostmi priteguje predvsem mlade in jih vzgaja za odgovorno vodenje. Prav to pa potrebuje vsak krščanski poslovnež. Kot primer sodelovanja sem izpostavil mednarodni projekt Erasmus+ »»Mladi za podjetništvo in poslovno etiko« (www.yebe.eu)«, v katerem sta tako SAK kot ZKPS bila partnerja. Projekt smo letos zaključili. Rezultate projekta je zaradi odsotnosti Kaje Kosec, ki je koordinirala projekt pri ZKPS, predstavila koordinatorka projekta pri SAK, Neža Repanšek. Izpostavila je 3 mednarodne poletne šole ter izdelane dokumente »Etični kodeks mladih«, »Etični leksikon« in »Učbenik socialno- tržnega gospodarstva«. V nadaljevanju sem spregovoril še o pripravi nove strategije ZKPS, ki naj bi za članstvo navdušila predvsem mlajše poslovneže. Predstavil pa sem tudi živahno mednarodno dejavnost ZKPS povezano s članstvom ZKPS v mednarodnem združenju krščanskih poslovnežev UNIAPAC, med katere spadata tudi letošnja ločena obiska obeh predsednikov, UNIAPAC International in UNIAPAC Europe, v Sloveniji ter udeležba na 26. Svetovnem kongresu UNIAPAC v Lizboni na Portugalskem (http://www.zkps.si/predsednik_kongres_2018).

 

Pripravil: Drago Rudel

Socialna akademija (SAK)

Civilna pobuda »Prebudimo Slovenijo« in naše Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS)