animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Poročilo o izvedenem volilnem občnem zboru ZKPS dne 27.11.2014 v Ljubljani

Poročilo

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) je dne 27.11.2014 v Ljubljani izvedlo redni volilni občni zbor društva ZKPS. Na njem smo po krajši razpravi najprej sprejeli poročila predsednika, tajnice, blagajničarke in nadzornega odbora ZKPS.

Poročili predsednika in tajnice sta dostopni na povezavah:

Prisotni so menili, da je dosedanje vodstvo ZKPS dobro delalo in mu nato izglasovali razrešnico. Na volitvah z javnim glasovanjem smo nato izvolili vodstvo za obdobje 2014-2018 z naslednjimi nalogami:

UPRAVNI ODBOR:

predsednik: dr. Drago Rudel
podpredsednik:   Ivan Kapetanović
tajnica: mag. Neja Samar Brenčič
blagajničarka: Frančiška Kosmač
člani: dr. Janez Gril
  Bojan L. Šef
  Niko Javornik
  Tone Rode
  Primož Skubic

NADZORNI ODBOR:

predsednik:   Tone Rojc
člana: Pavle Reberc
  Anton Tomažič

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

predsednik:   Jože Javornik
člana: Marko Limbek
  Andrej Strgar

Občni zbor ZKPS je odločal tudi o spremembi Pravil društva ZKPS tako, da bomo lahko imenovali regionalne odbore ZKPS ter zaslužne člane združenja.

Oglejte si zapisnik občnega zbora ZKPS 2014 (PDF, 94kB).

Občni zbor smo nato nadaljevali z miklavževanjem.

dr. Drago Rudel
predsednik ZKPS