animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Dialog s Katoliško cerkvijo na Slovenskem

Kot "krščanski" poslovneži želimo ustvariti tudi ustrezen odnos z vodstvom Katoliške cerkve na Slovenskem. Združenje ima v svojem članstvu strokovni potencial za ustrezno delo v poslovnem okolju. Medsebojni dialog lahko izboljša medsebojno razumevanje in odpira možnosti za tvorno sodelovanje v gospodarskem življenju Cerkev. Navsezadnje je bila Katoliška cerkev na Slovenskem skozi vso zgodovino gospodarski in poslovni subjekt in se kot takšna tudi danes prilagaja spremenjenim ekonomskim in gospodarskim razmeram.

Dialog s Cerkvijo je eno od glavnih aktivnosti svetovnega združenja krščanskih poslovnežev UNIAPAC, katerega član je tudi naše združenje.

Krščanski socialni nauk in poslovneži

Tesno povezanost med vero in cerkvenim družbenim naukom najdemo že v izročilih stare zaveze, v evangelijih (npr. "Kdor ne dela, naj ne je!"), srednjeveški katoliški etiki in številnih papeških enciklikah. Socialni nauk Katoliške cerkve je bil že od nekdaj aktualen. Izraža se predvsem v enciklikah, od katerih sta pomembnejši "Rerum novarum" papeža Leona XIII ter "Centesimus annus" papeža Janeza Pavla II ob stoletnici prej omenjen okrožnice. Združenje si prizadeva za uveljavitev krščanskega socialnega nauka Cerkve.