animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Mednarodna konferenca poslovnežev o vključujoči ekonomiji v Vatikanu 17.-18.11.2016

Mednarodno združenje krščanskih poslovnežev UNIAPAC (www.uniapac.org) je v sodelovanju s Papeškim svetom za pravičnost in mir organiziralo mednarodno konferenco z naslovom Poslovni voditelji kot agenti ekonomske in socialne vključenosti. Kongresa, ki je potekal v dneh od 17. do 18. nov. 2016 v Vatikanu, se je udeležilo več kot 500 poslovnežev iz 49 držav celega sveta. Kongresa sta se udeležila tudi dva predstavnika Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije in sicer njen podpredsednik, g. Ivan Kapetanović ter mag. Kaja Kosec kot sodelavec mednarodnega projekta Erasmus+.

Cilj konference je bil iskati poti za večjo socialno vključenost v procese in dobrobiti ekonomske rasti, ne da bi pri tem dušili pobude, investicije in varčevanje ter na drugi strani spodbujali razvoj gospodarskih priložnosti v obliki ustvarjanje novih trdnih delovnih mest.

Več o ciljih konference najdete tukaj.

Konferenco sta v začetku nagovorila tudi Sveti oče, papež Frančišek in kardinal Peter Turkson. Nagovor papeža Frančiška najdete tukaj.

Glavne teme konference so bile:

  • Poslovni voditelji v dialogu z mednarodnimi institucijami za spodbujanje vključujočega in trajnostnega razvoja.
  • Vizija poslovnih voditeljev: Zadnje perspektive.
  • Aktualni izzivi poslovnih voditeljev.
  • Vključujoča ekonomija in napredek: Poslovni voditelji ustvarjajo dostojno delo za celovit človekov razvoj.
  • Vključevanje izključenih: Konkretni predlogi in aktivnosti vključujoče ekonomije; najboljše prakse.
  • Okrogla miza: Potreba po odkriti in iskreni razpravi.

Obsežneje so jih obravnavali akademski strokovnjaki, podjetniki in menedžerji. Razpravljali so o mehanizmih, ki pripomorejo k razvoju trajnostnega vključujočega gospodarstva. To je gospodarstvo, ki poleg proizvajanja dobrin razvija človekovo dostojanstvo, vključuje izključene in revne skupine in zagotavlja celostno blaginjo skozi pošteno plačano delo.

Program konference najdete na: http://www.uniapac2016.com/download/Programme.pdf
 

Pripravila: Kaja Kosec

Kongres v Vatikanu 2016