animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela – »Industrija 4.0« in EU projekt »pametne vasi« kot priložnost za mlade

Inštitut dr. Antona Korošca (INAK) in Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) sta v okviru dogodkov Socialnega tedna 2017 dne 29. septembra 2017 v Galeriji Družina v Ljubljani organizirala okroglo mizo z naslovom

 

Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela – »Industrija 4.0« in
EU projekt »pametne vasi« kot priložnost za mlade

 

O izzivih in priložnostih so kor udeleženci omizja spre govorili:

 • Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP)
 • dr. Iztok Seljak, predsednik poslovodnega odbora, Hidria
 • dr. Martin Pečar, vodja Centra za Pametna mesta in skupnosti, Inštitut Jožef Štefan
 • prof. dr. Andrej Umek, dvakratni nekdanji minister - za znanost in tehnologijo ter okolje in prostor
 • Primož Jelševar, podjetnik in direktor Inštituta dr. Antona Korošca (INAK).

Okroglo mizo je moderirala ga. Maja Ažman.

Četrto industrijsko revolucijo (Industrija 4.0) so izzvale velike spremembe na področju ustvarjanja vrednosti in poslovnih modelov ter z njimi povezanimi storitvami. Industrija 4.0 prinaša spremembe pri organizacijo proizvodnih procesov. Podjetja prihodnosti bodo svoje proizvodne obrate, vključno z logistiko, povezovala prek svetovnega kibernetskega proizvodnega sistema in upravljala vse procese proizvodnje z največjo natančnostjo ter v realnem času. Nekatere zahodnoevropske države, najbolj pa Nemčija, so že začele organizirano izvajati prehod na Industrijo 4.0, zavedajoč se mnogih tveganj in priložnosti ki jih bo ta tranzicija prinesla. Na prehod se moramo pripraviti tudi v Sloveniji s sistemskimi spremembami tako gospodarskih politik, izobraževanja in usposabljanja ter pridobivanja ustreznih kompetenc. Prihodnost mladih bo v veliki meri odvisna od ukrepov danes.

Nova tehnološka revolucija s hitrim razvojem digitalizacije pa prinaša tudi nove koncepte, kot so pametna mesta in pametne vasi. Pred nami je tudi zagon projekta: EU akcija za pametne vasi, ki bo pomenil zmanjševanje razvojnega zaostanka med mesti in podeželjem ter z novimi tehnologijami in pristopi spodbujal mobilnost na podeželju, prinašal nova delovna mesta tudi za prve iskalce zaposlitve ter nove pristope tudi na področjih, kot so npr. socialna oskrba starejših in onemoglih, turizem, podjetništvo in energetika.

Zakaj ukvarjanje s 4. industrijsko revolucijo? Cilj: obdržati življenjski standard državljanov

Kaj je za to potrebno storiti na tehnološkem področju?

Že opažamo težave pri prilagajanju ljudi na prehod (psihosocialne ovire). Ljudje nismo več sposobni sodelovati, kar pa zahteva povezana Industrija 4.0

Prof. A.Umek: Izobraževati se je potrebno za nove poklice, ki jih še ni. Potrebujemo nove študijske smeri

 • uporabiti dualni sistem izobraževanja
 • v našem šolskem sistemu 32% ljudi v vsaki generaciji
 • problem profilov izobrazbe: tehniki 1:2,8 družboslovcev ostane brez poklica
 • V SLO imamo najnižji % zaposlenih v EU v starosti >55let. Ni izobraževanja na delovnem mestu, kjer bi se starejši dodatno usposabljali. Tujci veliko vlagajo v interna izobraževanja

dr. Iztok Seljak:

 • Poleg rednega izobraževanja potrebujemo še druge oblike npr. spletno izobraževanje
 • Primer dodane vrednosti in novega prodajnega modela za avtomobilske svečke (proizvodna cena 2€, prodajna 2,1 €, na servisu 25€). Direktna prodaja, ker je to logistično mogoče izpeljati.

dr. Martin Pečar: GZS se že vključuje v Strateška raziskovalna inovativna partnerstva (SRIP-e)

Bojan Šef: ni dovolj le tehnologija, potrebni so načrtovanje, obvladovanje procesov inpovezljivost.

dr. Drago Rudel: Industrija bi morala imeti več vpliva na šolski sistem – več glasu pri corriculumih

Franc Bogovič: Primer vpliva industrije na šolanje »Alliance for Youth« v podjetju Nestlé v sodelovanju z 200 drugimi EU podjetji. Cilj: 230.000 na novo zaposlenih mladih v procesu dualnega izobraževanja. V Avstriji je 40% mladih v poklicu pri 18.letih!

G.Bogovič je predstavil tudi projekt »Pametne vasi«, v katerem bo sodelovala tudi Slovenija:

 • z novimi tehnologijami do novih zaposlitev na podeželju
 • mapiranje EU: v 10-tih državah EU preveriti dobre prakse

Zapisal: Drago Rudel

predsednik ZKPS

Socialni teden 2017