animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Seminar in sestanek partnerjev projekta Erasmus+ v Rimu od 13-15. novembra 2016

V dneh od 13.-15.11.2016 je v okviru projekta Erasmus+ »Mladi za podjetništvo in poslovno etiko« v Rimu potekal seminar. Udeležilo se ga je 20 mladih iz štirih evropskih držav, partneric v projektu. Udeleženci so bili študentje ekonomije in poslovnih ved, pripravniki, mladi zaposleni, mladi podjetniki in mladi vodje projektov. Kot predstavnika Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS), ki je partner v projektu, sta se seminarja udeležila Jaš Mikac kot »udeleženec - participant« in mag. Kaja Kosec kot »accompanying person«. Drugega slovenskega partnerja v projektu, Socialno akademijo, sta zastopala dva udeleženca. Poleg izobraževanja v strokovnih vsebinah poslovne etike so mladi v skupinskem delu in delavnicah napisali »Mladinski etični kodeks« v obliki prisege. Ocenili so, da jih ta oblika zapisa najbolj nagovori, saj jih pozove k osebni zavezi etičnega in odgovornega delovanja, upravljanja in poslovanja. Kodeks je napisan v angleškem jeziku, prihodnje leto pa bo preveden tudi v slovenščino. Izdelek bo objavljen tudi na spletni strani ZKPS.

Seminarju je sledil enodnevni sestanek partnerjev projekta Erasmus+ (16.11.2016), ki so se ga udeležili Kaja Kosec in tudi oba člana Socialne akademije. Na sestanku smo pregledali opravljeno in opredelili nadaljnje delo na projektu. V nadaljevanju projektnih aktivnosti bo v središču priprava in izdelava dveh raziskav, in sicer: »akademska raziskava o poslovni etiki in edukaciji podjetništva« ter »raziskava med podjetji o poslovni etiki, skladnosti in korporativni družbeni odgovornosti«.

Na sestanku smo se dogovorili tudi za termin naslednje poletne šole 2017 Erasmus+, ki bo v avgustu 2017 v Sloveniji, v Veržeju v penzionu Mavrica (Don Bosko). Prvi del poletne šole v času od 14.-19.8.2017 bo uglašen na temo družbeno tržno gospodarstvo, drugi del od 19.-23.8.2017 pa bo trening v vodstvenih kompetencah. Seminarja se bo lahko udeležilo osem mladih iz Slovenije. Program in pogoji za udeležbo bodo objavljeni na spletni strani ZKPS v marcu/aprilu 2017.

Pripravila: Kaja Kosec, mag.

Rim, november 2016