animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Aktivnosti ZKPS v septembru in oktobru 2016

Spoštovani član oz. spremljevalec dela Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije!

V mesecu septembru in oktobru je združenje ZKPS bilo zelo aktivno. V sodelovanju z drugimi organizacijami: Socialno akademijo (SA), Časnik.si, Fokus2031, Slovenskimi katoliškimi izobraženci (SKI) in Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, smo dne 6.10.2016 v Državnem svetu RS organizirali mednarodni simpozij z naslovom »Državljani in demokracija v post socialističnih/komunističnih državah«. V tednu od 23.-29. septembra smo organizirali pet okroglih miz v različnih krajih po Sloveniji (LJubljana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Radovljica). Udeležili pa smo se tudi Zaključnega seminarja Socialnega tedna (30.9 – 1.10.2016, Planina pri Rakeku) v organizaciji SA.

Pripravili smo skupno poročilo, ki smo ga organizatorji pripravili za sofinancerja teh dogodkov, fundacijo Konrad Adenauer Stiftung (je v angleškem jeziku). V njem so tudi povezave na video posnetke dogodkov ter objav povezanih z njimi.

Prepričan sem, da boste v njem našli tudi kaj zanimivega za vas.

S pozdravi

Drago Rudel
predsednik ZKPS

Panel IV (Maver, Sušnik, Mlakar, Balažic, Kavčič, Podbrežnik, Snoj)